Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

#

Výroba rozváděčů

 

 • FeEltech vyrábí elektrické rozváděče nízkého střídavého napětí do 1000 V. Produkce je orientována zejména na kusovou výrobu s cílem vyhovět individuálním požadavkům zákazníků.

 

 • Rozváděče jsou vyráběny v krytí od IP 20 do IP 65. Vnitřní krytí IP xx/20 je provedeno z plastových dílů.
 • Rozváděčové skříně jsou vyráběny z ocelového plechu, nerezu či plastu. Povrchová úprava je prováděna práškovou technologií v odstínu podle přání zákazníka. Standardně se používá RAL 7032.
 • Výrobky nacházejí uplatnění nejen v energetice, strojírenském a zpracovatelském průmyslu, teplárenství, ale i v sektoru služeb. Výroba rozváděčů nízkého napětí probíhá přesně dle požadavků a přání zákazníků, rozváděče jsou montovány jak do sériově vyráběných skříní předních světových výrobců, tak i do skříní atypických. Rozváděče jsou osazovány klasickými jistícími prvky, stykači, reléovou technikou, tyristorovými spouštěči a frekvenčními měniči od renomovaných výrobců, podle přání zákazníka.
 

Pro zajištění nejvyšší kvality výrobků firmy FeEltech s.r.o. musí všechny rozváděče před expedicí projít výstupní kontrolou, kde se provádí nejen zkouška kvality, ale také funkční kontrola rozváděče. Na základě této kontroly a kontroly nezávislého revizního technika, které stanoví ISO 9001 je na každý výrobek vystaven atest a prohlášení o shodě, které stanoví ČSN.

    #

 Průmyslové rozvádeče

Průmyslové rozváděče jsou využívány pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových objektech, elektrických rozvodnách, administrativních komplexech a dalších zařízeních.
Rozváděče jsou vyráběny kusově podle projektové dokumentace. Na základě požadavků zákazníka je konstrukční oddělení schopno v krátké době vypracovat potřebnou výrobní dokumentaci.
Rozdělení průmyslových rozváděčů podle konstrukce:
Skříňové:
Skříňové rozváděče jsou vyráběny v provedení jednokřídlovém a dvoukřídlovém.
Nástěnné:
Nástěnné rozváděče se vyznačují vysokou kvalitou a bohatou základní výbavou. Nástěnné rozváděče jsou vyráběny v provedení na povrch, nebo v provedení rozváděčů zapuštěných do zdi. Rozváděče zapuštěné do zdi jsou svým designem předurčeny pro použití v prostorách, kde je kladen mimořádný důraz na estetický dojem.
Rozdělení průmyslových rozváděčů podle použití:
 • Světelné rozváděče
 • Technologické rozváděče
 • Distribuční rozváděče
 • Ovládací skříně
 • Rozvodné skříně
 • Elektroměrové
 • Zásuvkové skříně
Kompenzační rozváděče
Rozváděče jsou určeny k automatické úpravě účiníku s možností nastavení cos φ uživatelem od 0,85 induktivní do 0,95 kapacitní zátěže. Pro sítě s výskytem vyšších harmonických frekvencí jsou vyráběny chráněné kompenzační rozváděče. Pro rozhodnutí, zda použít chráněné či nechráněné kompenzační rozváděče se doporučuje provést měření jakosti sítě. Rozváděče jsou vyráběny kusově podle projektové dokumentace. Na základě požadavků zákazníků jsme schopni v krátké době vypracovat potřebnou výrobní dokumentaci s ohledem na příznivý poměr výkonu, rozměrů, ceny a vysokou provozní spolehlivostí rozváděče včetně uživatelsky příjemné a jednoduché obsluhy.
 

Staveništní rozváděce

Rozváděče této řady jsou určeny jako hlavní nebo podružné rozváděče s možností měření při stavebním odběru elektrické energie pro potřeby stavebních firem. Na přání je možné vybavit staveništní rozváděče vlastními elektroměry. Skříně staveništních rozváděčů jsou vyráběny z ocelového plechu nebo  polyesteru zesíleného skelným vláknem.

Rozváděče pro měření a regulaci
V rámci náročnějších dodávek jsou také vyráběny rozváděče s použitím průmyslových řídících počítačů, měřících a regulačních přístrojů, reléové techniky a polovodičových komponentů.
 
Speciální rozváděče
Ovládací pulty a panely jsou určeny pro řídící a kontrolní systémy výrobních linek, velínů a monitorovacích pracovišť. Jsou vyráběny na zakázku dle přání zákazníků.
 
Datové skříně
Skříně specifických rozměrů určené pro instalaci datových prvků.
 
Výměnné rámy
Rozváděčové skříně s výměnnými rámy umožňují výměnu všech komponentů původní rozváděčové skříně (včetně dveří) do stávající skříně. To je vhodné zejména pro rekonstrukci provozů, které mají náročné požadavky na rychlost rekonstrukce.
 
Rohová pole
Speciálně uspořádané pole rozváděče, které je vzhledem ke své konstrukci možné umístit do rohu místnosti (rozvodny).
 
Sběrnicové mosty
Pro propojení rozdělených (vzdálených) rozváděčů.
 

#